BAS P / BAS U repetition (online)

BAS P / BAS U repetition (online)

2995 kr

Pris per person

Tidsåtgång: 4-6 timmar

Beskrivning

Denna webbaserade utbildningen för byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till dig som ska ta emot och ansvara för delegerande arbetsmiljöuppgifter, både internt i ett företag samt äga rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings och planeringsskedet (BAS P) eller/och i utförandetskedet (BASU). Denna kursen lämpar sig även för fastighetsbolag, kommuner m.m som utför anläggningsarbete.

Relaterade utbildningar

Titel

Till toppen