Bättre arbetsmiljö El ELBAM (distans)

Bättre arbetsmiljö El ELBAM (distans)

8395 kr

Pris per person

Tidsåtgång: 1-2 dagar

Beskrivning

ELBAM Online bygger på utbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö som är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning men har ett fokus på elarbeten och elbranschen. ELBAM Online ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parters gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö. ELBAM eller likvärdig utbildning ska enligt Installationsavtalet 2020 – 2023 ges till skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer. Arbetsmiljölagstiftningen ställer också krav på att chefer och arbetsledare har gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och åtgärder för att förebygga skador vilket innebär att denna utbildning också lämpar sig för dem.

Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Inga förkunskaper krävs.

Syftet med utbildningen ELBAM Online

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Statistik för elbranschen.
  • SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
  • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Säkra arbetsmetoder för elbranschen.
  • Hur deltagarna skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen för att minska risken för olyckor och tillbud med fokus på el som riskkälla.
  • Hur deltagaren ska kunna undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö.
  • Deltagaren ska även kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Hur deltagaren ska kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp ELBAM Online

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer samt andra som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor inom elbranschen ska hanteras.

Relaterade utbildningar

Titel

Till toppen