Brandsäkerhet i skog och entreprenad (distans)

Brandsäkerhet i skog och entreprenad (distans)

3995 kr

Pris per person

Beskrivning

Brandsäkerhet – Skog och Entreprenad är en ny och branschanpassad utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå i och omkring arbeten i skog och mark.
Kursen är framtagen av Svebra Utbildning i samråd med några av Sveriges främsta experter inom området.

Kursinnehåll

Fram tills nu har det saknats en utbildning som möter gällande krav för utförande av brandfarliga arbeten i skog och entreprenad. Utbildningen är anpassad till skog- och entreprenadverksamhet och innehåller bland annat ADR 1.3. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för brand relaterade faror på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Rätt utbildning

Till skillnad från vad de flesta tror gäller inte samma försäkringar vid arbete i skog. Du som utför arbete i skog behöver alltså inte ett certifikat i brandfarliga heta arbeten. Dessa utbildningar är inte anpassade för arbeten i skog och mark. När du arbetar i skog gäller skogens och maskinens försäkringar vilka inte ställer krav på certifikat i brandfarliga heta arbeten.

Kursmål

Utbildningens innehåll

Utföraren ska gå en endagars utbildning samt göra ett teoriprov med godkänt resultat. Efter godkänd utbildning och prov erhåller deltagaren intyg.

 • Lagar och förordningar
 • Kravställare
 • Utförarens ansvar
 • Brandskydd & brandfarlig vara
 • Farligt gods
 • ADR 1.3
 • Transportbestämmelser
 • Miljö
 • Risker & säkerhet
 • Omgivning
 • Fordon
 • Arbetssätt
 • Kontrollista

Relaterade utbildningar

Titel

Till toppen