Kontroll före idrifttagning KFI (online)

Kontroll före idrifttagning KFI (online)

1995 kr

Pris per person

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Beskrivning

Kursen riktar sig till alla som har kontrollansvaret på ett elinstallationsföretag. Under kursen kommer vi gå igenom de viktigaste punkterna i Elinstallationsreglerna och föreskrifterna som ska uppfyllas för att kriterierna för en säker elanläggning ska uppfyllas.

Syftet med kursen Kontroll före idrifttagning

När ni har gått kursen ska ni ha god insyn i vikten av att utföra kontroller före idrifttagning på en lågspänningsanläggning. Ni ska även kunna bedöma uppmätta värden och veta hur de dokumentereras samt veta vilka inspektioner och provningar som måste utföras på de vanligaste förekommande elinstallationerna.

Kursen Kontroll före idrifttagning behandlar framförallt följande punkter:

  • Elfaran.
  • Lagstiftning, föreskrifter och standarder.
  • Inspektion av en anläggning.
  • Provning av en anläggning (isolationsmätning, kontinuitetsmätning, etc…)
  • KFI.
  • Roller, vem som gör vad och ansvarar för vad.

Relaterade utbildningar

Titel

Till toppen