Skötsel av elektriska anläggningar (online)

Skötsel av elektriska anläggningar (online)

1995 kr

Pris per person

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Beskrivning

Målgrupp
Arbetare som behöver ha kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar enligt ELSÄK-FS 2006:1 samt svensk standard SS-EN 50110-1.

Syftet med utbildningen är att:
Skapa en förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete för att kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förbygga el-olycksfall. Detta görs genom att man upprättar arbetsrutiner, gör riskanalys, väljer rätt arbetsmetod samt har en förståelse för anläggningsägarens underhållsansvar

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006:1
  • Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar, ELSÄK-FS 2008:3
  • Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Relaterade utbildningar

Titel

Till toppen