Brandskydd och SBA

Säkra din arbetsplats idag: Enkelt, prisvärt och effektivt brandskydd för alla företag!

Säkra din arbetsplats idag: Enkelt, prisvärt och effektivt brandskydd för alla företag!

1.

Riskanalys och utvärdering

  • Identifiera potentiella brandrisker i företagets lokaler och verksamhet.

  • Bedöm riskernas sannolikhet och konsekvenser.

2.

Korrekt brandskyddsutrustning och kontroll

  • Se till att företaget har lämplig brandsläckningsutrustning, såsom brandsläckare och brandskyddsfiltar, placerade strategiskt runt om i lokalerna.

  • Säkerställ att brandsläckningsutrustningen är av rätt typ och klass för företagets specifika behov och risker.

  • Genomför regelbundna kontroller och underhåll av brandsläckningsutrustningen för att säkerställa att den är funktionsduglig och redo att användas vid behov.

  • Dokumentera alla kontroller och underhållsåtgärder enligt gällande föreskrifter och rekommendationer.

3.

Utbildning och medvetenhet

  • Utbilda alla anställda om brandsäkerhetsåtgärder, inklusive hur man upptäcker och hanterar brandfarliga situationer.

  • Organisera regelbundna brandövningar för att öva på evakuering och användning av brandutrustning.