Installation & service av brandskydd

Installation av brandskydd

Vaksamt installerar brandskydd i form av:
 • Brandsläckare (innehåller inte PFAS)

 • Brandvarnare

 • Brandfiltar

 • Utrymningsarmatur

 • Första hjälpen- stationer
 • Hjärtstartare

 • Utrymningstavlor

 • Andra brandskyddstekniska produkter

För att få effektivitet i arbetet med installation av brandskydd mottar vi ofta en planskiss över den lokal som ska brandskyddas och sedan ritar vår brandskyddtekniker in brandskyddets olika delar för kund att godkänna. På så sätt krävs ofta inget förbesök som tar tid och kostar pengar.

Vi jobbar med flexibla och kostnadseffektiva lösningar (lager, kontor, anställda) som gör att vi kan hålla en attraktiv prisbild. Vi är snabba och effektiva och våra brandskyddstekniker är givetvis certifierade. Installation sker enligt svensk standard.

Självklart installerar vi inte produkter som har dokumenterat dålig inverkan på miljön så som brandsläckare som innehåller skum med PFAS.

Service av brandskydd

Vaksamt servar brandskydd i form av:
 • Brandsläckare

 • Brandvarnare

 • Brandfiltar

 • Utrymningsarmatur

 • Första hjälpen- stationer
 • Hjärtstartare

 • Utrymningstavlor

 • Rökluckor och fasadluckor
 • Brandposter
 • Andra brandskyddstekniska produkter

Som en del av det systematiska brandskyddet, SBA, skall brandskyddsinstallationer underhållas regelbundet. Det här gäller oavsett produkt och placering. 

Service på dina brandredskap kräver särskilt behörighet och utbildning. Service av brandsläckare, rökluckor, brandfilt, nödljusarmaturer och hjärtstartare skall genomföras en gång per år. 

Service av brandskydd innebär inte bara att vi kontrollerar de brandtekniska installationerna utan också att vi kontrollerar andra brandrisker såsom att branddörrar inte står uppställda eller att nödutgångar inte är blockerade. Efter avslutad service får kunden ett protokoll som ligger till grund för arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Service sker enligt svensk standard. 

Under en service är det ett utmärkt tillfälle att passa på och byta ut de miljöfarliga skumsläckarna mot ett miljövänligare alternativ. Den gamla släckaren töms och destrueras och innehåller tas om hand på ett hållbart och miljöneutralt sätt.