Teoretisk & praktisk kunskap

 • Hjärtstopp hos vuxna
 • Bröstkompressioner och inblåsningar (HLR) på docka
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Genomgång av hjärtstartare

Vad gör utbildningen för skillnad hos er?

Endast 1 av 10 personer överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus idag.
Med denna utbildning kan ni höja överlevnadschansen upp till 70% om er kollega eller vän får hjärtstopp. Låt oss lära er hur!

Tid: 2 timmar

Från 9495 kr*

*Max 12 personer

Teoretisk & praktisk kunskap

 • Hjärtstopp hos barn
 • Bröstkompressioner och inblåsningar (HLR) på spädbarn- och juniordocka
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Genomgång av hjärtstartare

Vad gör utbildningen för skillnad hos er?

Jämfört med vuxen-HLR är det stora skillnader på hur hårt vi trycker, med vilket grepp, antal kompressioner och mer där till. På den här utbildningen får ni lära er hur ni räddar ett barn med hjärtstopp!

Tid: 2 timmar

Från 9495 kr*

*Max 12 personer

Teoretisk & praktisk kunskap

 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt)
 • Praktisk första hjälpen vid olycka
 • Vuxen-HLR

Vad gör utbildningen för skillnad hos er?

Med denna utbildning kan ni höja överlevnadschansen upp till 70% om er kollega eller vän får hjärtstopp. Dessutom lär ni er hur vi ska agera vid en olycka, exempelvis hur vi lägger ett tryckförband.

Tid: 4 timmar

Från 9995 kr*

*Max 12 personer

Teoretisk & praktisk kunskap

 • Samhällets krav
 • Brandskydd i verksamheten och i hemmet
 • Förutsättningar på den egna arbetsplatsen
 • Praktisk släckning med brandsläckare och brandfilt

Vad gör utbildningen för skillnad hos er?

De flesta vet inte vilka brandrisker det finns, var brandsläckarna sitter eller var utrymningsvägarna är. Med denna utbildning skapar ni en säkrare miljö för era medarbetare både på arbetsplatsen och i hemmet.

Tid: 3 timmar

Från 9495 kr*

*Max 15 personer

Teoretisk & praktisk kunskap

 • Förmöte och planering med ansvariga
 • Genomförande på plats med övningsledare
 • Enkätundersökning, dokumentation och rekommendationer

Vad gör utbildningen för skillnad hos er?

Vi hjälper er att ta pulsen på er verksamhet och genom observationer, tidtagning och enkätundersökning lär vi er hur ni ska förbättra utrymningssäkerheten och minska kostnader vid en skarp utrymning.

Tid: 60 min för ansvariga, ca 20 min för övrig personal

Från 9995 kr

Teoretisk & praktisk kunskap

 • Samhällets krav, regler och ansvar
 • Brandskydd i verksamheten och i hemmet
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Kontrollrond av brandskyddet

Vad gör utbildningen för skillnad hos er?

Med rätt kompetens kan brandskyddsarbetet bedrivas på ett effektivt, säkert och lagenligt sätt. På denna utbildning skapar vi en förståelse för detta och ni får kunskapen hur ni arbetar säkert i er verksamhet.

Tid: 4 timmar

Från 4495 kr / per person

Teoretisk & praktisk kunskap

 • Utrymningsorganisation
 • Före, under och efter en utrymning
 • Räddningstjänstens uppgift och samverkan
 • Praktisk genomgång av lokalen

Vad gör utbildningen för skillnad hos er?
Med denna utbildning lär ni er hur utrymningsorganisation ska se ut samt får rutiner och anpassade arbetssätt utifrån era förutsättningar. Detta gör att ni kan rädda både liv och förhindra stora materiella kostnader.

Tid: 2 timmar

Från 9495 kr*

*Max 12 personer