Arbete på väg 1.3 vägarbetare (online)

Arbete på väg 1.3 vägarbetare (online)

1295 kr

Pris per person

Tidsåtgång: ca 2-3 timmar

Beskrivning

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens steg 1.1 ha APV 1.3.

Arbetsuppgifter kan vara:

  • Beläggningspersonal.
  • Utförare av arbeten i baskontrakt.
  • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
  • Utför projekterings- eller servicearbeten.
  • Vakt som även utför lotsning.
  • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.
  • Utför servicearbeten i eller på anläggning

Relaterade utbildningar