Bättre arbetsmiljö BAM, engelska (online)

Bättre arbetsmiljö BAM, engelska (online)

2995 kr

Pris per person

Tidsåtgång: 1 heldag

Beskrivning

En BAM Bättre Arbetsmiljöutbildning är en kraftfull och effektiv lösning för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla dina medarbetare. Denna online kurs i bättre arbetsmiljö vänder sig till alla branscher och är för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Enligt arbetsmiljölagen skall skyddsombud utses på alla arbetsplatser med 5 eller fler anställda. Utbildningen motsvarar 2 heldagar på plats.

  • Utbildningen är helt webbaserad vilket gör det möjligt för er att själv välja när ni vill gå den.
  • Går att registrera kursen i ID06
  • Godkända utbildare åt AFA försäkring
  • Kursdeltagare erhåller ett kompetensbevis direkt efter slutförd kurs
  • Efter köp får du tillgång till kursen och har tillgång till den när du vill både på mobil, surfplatta och dator.
  • Utbildningen kräver inga förkunskaper

Relaterade utbildningar