Bättre arbetsmiljö – BAM (online)

Bättre arbetsmiljö – BAM (online)

2995 kr

Pris per person

Tidsåtgång: 1 heldag

Beskrivning

En BAM Bättre Arbetsmiljöutbildning är en effektiv lösning för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla dina medarbetare. Denna online kurs vänder sig till alla branscher och är för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare. Som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Enligt arbetsmiljölagen skall skyddsombud utses på alla arbetsplatser med 5 eller fler anställda. Utbildningen motsvarar 2 heldagar på plats.

  • Utbildningen är helt webbaserad vilket gör det möjligt för er att själv välja när ni vill gå den.
  • Går att registrera kursen i ID06
  • Godkända utbildare åt AFA försäkring
  • Kursdeltagare erhåller ett kompetensbevis direkt efter slutförd kurs
  • Utbildningen kräver inga förkunskaper

Utbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM är en utbildning som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser. Den är utformad för att hjälpa arbetsgivare och anställda att skapa en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Utbildningen tar upp många olika aspekter av arbetsmiljön, inklusive ergonomi, säkerhet, hälsa och välbefinnande. Den innehåller också information om hur man kan hantera stress och konflikter på arbetsplatsen, och hur man kan främja samarbete och kommunikation mellan anställda.

Ergonomi

Ergonomi är en viktig del av utbildningen. Det handlar om att skapa en arbetsmiljö som är anpassad till människors behov och förmågor. Det kan innebära att anpassa arbetsstationer, möbler och utrustning för att minska belastningen på kroppen och förbättra produktiviteten. Ergonomi är också en viktig faktor för att förebygga skador och sjukdomar som kan uppstå på arbetsplatsen.

Säkerhet

Säkerhet är en annan viktig del av utbildningen. Det handlar om att förebygga olyckor och skador på arbetsplatsen genom att ha klara rutiner för säkerhetsarbete och att ha en tydlig kommunikation om säkerhetsregler och säkerhetsutrustning. Säkerhet på arbetsplatsen är viktigt för att förebygga allvarliga skador och sjukdomar.

Hälsa och välbefinnande

Hälsa och välbefinnande är också en viktig del av utbildningen. Det handlar om att främja hälsan och välbefinnandet på arbetsplatsen genom att främja en hälsosam livsstil och att ha en positiv arbetsmiljö. Hälsa och välbefinnande är viktiga för att förbättra produktiviteten och minska sjukfrånvaron på arbetsplatsen.

Stresshantering och konflikthantering

Stresshantering och konflikthantering är också en viktig del av utbildningen. Stress och konflikter på arbetsplatsen kan leda till ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet. Genom att lära sig hantera stress och konflikter på ett konstruktivt sätt kan man förbättra arbetsmiljön och skapa en mer positiv arbetsplatskultur.

Samarbete och kommunikation

Samarbete och kommunikation är också viktiga faktorer för att skapa en positiv arbetsmiljö. Genom att främja samarbete och kommunikation mellan anställda kan man förbättra arbetsmiljön och skapa en mer produktiv arbetsplatskultur. Det handlar också om att skapa en kultur av öppenhet och tillit där anställda känner sig trygga att diskutera problem och komma med förslag till förbättringar.

Relaterade utbildningar