Fackkunnig repetition (online)

Fackkunnig repetition (online)

1995 kr

Pris per person

Beskrivning

Kursen vänder sig till  personer som behöver repetera sina kunskaper, något som ska göras minst vart tredje år. Kursen är också lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver repetera sina kunskaper för att kunna utföra sitt arbetsmiljöarbete på ett fullgott sätt.

Syftet med utbildningen

Alla som deltagit i kursen ska förstå hur de kan arbeta på ett säkert sätt i arbetsmiljöer där det finns elektriska riskkällor, hur arbetet är organiserat samt hur man kan förebygga elolycksfall och driftstörningar. Denna säkerhetskurs är en repetitionskurs för El kunniga och därför bör man besitta vissa förkunskaper.

Relaterade utbildningar