Systematisk arbetsmiljö – SAM/OSA (online)

Systematisk arbetsmiljö – SAM/OSA (online)

1995 kr

Pris per person

Tidsåtgång ca: 3-4 timmar

Beskrivning

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Denna kurs ger dig användbara metoder och för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter avslutad kurs ska du ha insyn i hur du kan praktiskt tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Syftet med utbildningen

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Efter utbildningen ska du känna dig säker med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker och arbetar förebyggandes samt hur du söker reda på rätt information.

Plock ur kursinnehåll:

  • Lagar & Regler
  • Ansvar och roller
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
  • Skyddsombud
  • O.S.A.- Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Vad säger Arbetsmiljölagen?

Ett skyddsombud på en arbetsplats är en person som är utsedd att företräda både ordinarie och inhyrd personal i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud utses vanligen av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Saknas en sådan organisation på arbetsplatsen kan skyddsombudet väljas direkt av arbetstagarna. Enligt arbetsmiljölagen skall skyddsombud utses på alla arbetsplatser med 5 eller fler anställda. Arbetsgivaren skall underrättas om vem som utsetts till skyddsombud. Denne har rätt till utbildning och ledighet i den omfattning som behövs för uppdraget med bibehållen lön.

Även stora företag som har arbetat länge för att säkerställa en god arbetsmiljö kan möta utmaningar när det gäller att hantera problem och utmaningar i sitt dagliga arbete

Oavsett storlek på organisation och även hur proaktiv man är i sitt arbetsmiljöarbete kommer det alltid existera utmaningar. För att säkerställa en god arbetsmiljö långsiktigt  krävs ofta  färdigheter, verktyg, metoder och lösningar. Goda arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö gynnar alla och är något som alla på arbetsplatsen måste medverka för att uppnå.

Det kan handla om skapa ordning och rutiner, komma överens om vad som gäller och låta alla komma till tals, undersöka arbetsförhållanden, bedöma risker, vidta åtgärder och följa upp arbetsmiljöarbetet. I den här kursen får du goda kunskaper som förbereder dig för ditt dagliga arbetsmiljöarbete. Du kan känna dig trygg efter denna kursen att du har de verktyg som krävs för att skapa rätt rutiner, bedöma risker och att vidta rätt åtgärder.

Relaterade utbildningar