HACCP Livsmedelshygien (online)

HACCP Livsmedelshygien (online)

995 kr

Pris per person

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Beskrivning

Livsmedelssäkerheten är resultatet av flera faktorer. lagstiftningen bör fastställa minimikrav för hygien, offentlig kontroll bör genomföras för att kontrollera att livsmedelsföretagarna följer reglerna och livsmedelsföretagare bör upprätta och genomföra program och förfaranden för livsmedelssäkerhet som bygger på HACCP-principerna.

För ett framgångsrikt genomförande av förfaranden som bygger på HACCP-principerna, krävs att anställda i livsmedelsföretag samarbetar och engagerar sig fullt ut.
Därför bör anställda vidareutbilda sig. HACCP-systemet är ett instrument som hjälper livsmedelsföretagarna att nå en högre standard av livsmedelssäkerhet. HACCP-systemet bör inte betraktas som en metod för självreglering och bör inte ersätta offentlig kontroll

Kursens innehåll

  • Bakgrund
  • Centrala begrepp
  • Översikt på HACCP-metodiken
  • Inledande arbete
  • Faroanalys
  • Identifiera kritiska styrpunkter
  • Fastställ korrigerande åtgärder
  • Fastställ verifieringsrutiner
  • Fastställ dokumentation och journalföring

Relaterade utbildningar