Brandfarliga Heta Arbeten (på plats / distans)

Brandfarliga Heta Arbeten (på plats / distans)

2495 kr

Pris per person

Tidsåtgång: 7 timmar

Beskrivning

 • Digitalt Certifikat
  • I slutet av kursen gör ni ett prov via er mobiltelefon och får då direkt ett certifikat vid godkänt resultat.
 • Distansutbildning
  • Vi erbjuder Brandfarliga heta arbeten online / distans där kursinnehållet är detsamma som när ni är fysiskt på plats och ni kan vara lika delaktiga och även ställa frågor. Enda skillnaden är att den praktiska släckningen uteblir och ni är tvungna att utföra den praktiska släckningen vid ett annat tillfälle inom 6 månader från dagen ni utfört certifieringsprovet.
 • ID06
  • I utbildningen Brandfarlig heta arbeten ® ingår registrering av ID06 i kompetensdatabasen (värde 300 kr).
 • Uppfyller alla krav
  • Certifikaten för både Heta Arbeten® och Brandfarliga heta arbeten uppfyller försäkringsbolagens krav och regler.
 • Certifierad för Brandfarliga Arbeten
  • Att vara certifierad är ett krav för att få utföra Brandfarliga heta arbeten.
 • Giltighetstid 5 år
  • Certifikatet ger behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra heta arbeten och Brandfarliga Arbeten. Giltighetstiden är 5 år.
  • Precis som certifikatet från Heta Arbeten ®

Utbildningsplan

Utbildningen följer brandskyddsföreningens och försäkringsbolagens utbildningsplan

 • Vad är brandfarliga heta arbeten?
 • Ansvar och försäkringsvillkor
 • Tillståndsansvarig
 • Brandvakt
 • Utförare
 • Delegering
 • Tillståndsblankett
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandkunskap
 • Brandsläckning och utrustning
 • Brandfarliga varor och dess risker
 • Tätskiktsarbete
 • Praktisk släckning
 • Kursen hålls på svenska (Kursbok samt prov erbjuder även på andra språk)

Relaterade utbildningar

Titel

Till toppen