Brandfarliga Heta Arbeten

Brandfarliga Heta Arbeten

1795 kr

Från 1795 kr per person

Tidsåtgång: ca 7 timmar
Utbildningen kan hållas i era företagslokaler, i våra lokaler eller på distans.

Beskrivning

 • Digitalt Certifikat
  • I slutet av kursen gör ni ett prov via er mobiltelefon och får då direkt ett certifikat vid godkänt resultat.
 • Distansutbildning
  • Vi erbjuder Brandfarliga heta arbeten online / distans där kursinnehållet är detsamma som när ni är fysiskt på plats och ni kan vara lika delaktiga och även ställa frågor. Enda skillnaden är att den praktiska släckningen uteblir och ni är tvungna att utföra den praktiska släckningen vid ett annat tillfälle inom 6 månader från dagen ni utfört certifieringsprovet.
 • ID06
  • I utbildningen Brandfarlig heta arbeten ® ingår registrering av ID06 i kompetensdatabasen (värde 300 kr).
 • Uppfyller alla krav
  • Certifikaten för både Heta Arbeten® och Brandfarliga heta arbeten uppfyller försäkringsbolagens krav och regler.
 • Certifierad för Brandfarliga Arbeten
  • Att vara certifierad är ett krav för att få utföra Brandfarliga heta arbeten.
 • Giltighetstid 5 år
  • Certifikatet ger behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra heta arbeten och Brandfarliga Arbeten. Giltighetstiden är 5 år.
  • Precis som certifikatet från Heta Arbeten ®

Utbildningsplan

Utbildningen följer brandskyddsföreningens och försäkringsbolagens utbildningsplan. Kursplanen är framtagen av SVEBRA.

 • Vad är brandfarliga heta arbeten?
 • Ansvar och försäkringsvillkor
 • Tillståndsansvarig
 • Brandvakt
 • Utförare
 • Delegering
 • Tillståndsblankett
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandkunskap
 • Brandsläckning och utrustning
 • Brandfarliga varor och dess risker
 • Tätskiktsarbete
 • Praktisk släckning
 • Kursen hålls på svenska (Kursbok samt prov erbjuds även på andra språk)

Utbildningen Brandfarliga Heta Arbeten är en viktig utbildning som lär ut hur man kan utföra arbete på ett säkert sätt i miljöer där det finns risk för brand. Utbildningen fokuserar på de olika risker som kan uppstå vid arbete med verktyg och maskiner som skapar hög värme eller gnistor, såsom svetsning, skärning och lödning.

Under utbildningen lär man sig bland annat om de olika brandfarliga material som finns och hur man ska hantera dem på ett säkert sätt. Man lär sig också om olika typer av brandsläckare och hur man använder dem vid behov.

En stor del av utbildningen handlar om att lära sig att identifiera farliga situationer och att agera på ett säkert sätt om det skulle uppstå en brand. Det kan handla om att ha rätt skyddsutrustning, att ha kunskap om nödutgångar och att ha en tydlig kommunikation med andra som arbetar i samma miljö.

Utbildningen Brandfarliga Heta Arbeten är viktig för alla som arbetar med verktyg och maskiner som skapar hög värme eller gnistor. Genom att ha rätt kunskap och utbildning kan man minska risken för brand och skapa en tryggare arbetsmiljö för alla.

Relaterade utbildningar