Grundläggande brandskydd (online)

Grundläggande brandskydd (online)

425 kr

E-learning
Pris per person – mängdrabatter tillämpas

Tidsåtgång ca 30min

Beskrivning

Kursinnehåll:

 • Lagar och ansvar
  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandrisker och brandteori
  • Brandrisker och riskinventering
  • Statistik
  • Brandteori och brandförlopp
 • Brandteori och brandförlopp
  • Brandceller
  • Utrymning
  • Räddningstjänsten
 • Släckredskap
  • Skumsläckare
  • BrandfiltKoldioxid/kolsyresläckare
  • Pulversläckare

Relaterade utbildningar