Fallskydd med räddning (online och praktik)

Fallskydd med räddning (online och praktik)

2295 kr

Pris per person

Teori: ca. 2 timmar (e-learning)
Praktik och certifiering: ca. 4 timmar
Giltighetstid: 5 år (Årlig repetition rekommenderas)
Utbildningsintyg och registrering på ID06

Beskrivning

Kursens innehåll:

 • Aktuella lagar och föreskrifter som gäller
 • Attityd och säkerhetskultur
 • Rättigheter & skyldigheter
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Riskbedömning & Riskanalys
 • Användning av fallskydd
 • Förankring
 • Sele
 • Kopplingslina
 • Ergonomi
 • Skötsel
 • Kontroll, Underhåll och dokumentation
 • Daglig tillsyn
 • Vad händer vid fall/olycka
 • Evakuering och räddning
 • Genomgång och prövning av fallskyddsutrustning
 • Praktiska övningar

Relaterade utbildningar