Fallskyddsutbildning (online)

Fallskyddsutbildning (online)

2195 kr

Pris per person

Tidsåtgång: 4-8 timmar

Beskrivning

Målgrupp

Alla som arbetar på höjd över 2 meter

 • Fallskyddsutbildningen är online du kan gå i egen takt när som helst på dygnet
 • Tillgång till kursen ges i hela 365 dagar.
 • Kompetensbevis direkt efter slutförd kurs.
 • Kostnadsfri registrering i ID06
 • Giltighetstid är 3 år.

En fallskyddsutbildning syftar till att utbilda arbetare i att säkert arbeta i höjder och på platser där det finns en risk för fallskador. Utbildningen fokuserar på att undervisa arbetare om säkerhetsföreskrifter och att lära sig använda rätt fallskyddsutrustning.

En grundläggande fallskyddsutbildning innehåller följande ämnen:

 1. Riskbedömning: För att undvika fallolyckor, är det viktigt att kunna identifiera riskfaktorer och genomföra en noggrann bedömning av arbetsplatsen och dess potentiella risker. Deltagare kommer att lära sig hur man utvärderar en arbetsplats för att bestämma vilken typ av fallskyddsutrustning som krävs.
 2. Fallskyddsutrustning: Det är viktigt att ha rätt utrustning för att skydda sig själv vid arbete på hög höjd. Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om olika typer av fallskyddsutrustning såsom sele, lina, rep och hjälm. De kommer också att lära sig hur man väljer och använder rätt utrustning för olika arbetsuppgifter.
 3. Användning av fallskyddsutrustning: Att välja rätt fallskyddsutrustning är bara en del av processen. Deltagarna kommer också att lära sig hur man korrekt använder fallskyddsutrustning för att säkra sig själv och skydda andra i arbetsgruppen.
 4. Nödsituationer och räddningsmetoder: Det är viktigt att ha en plan i händelse av en nödsituation. Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om nödprocedurer och räddningsmetoder som kan användas vid en fallolycka.
 5. Regelverk och standarder: För att undvika olyckor och för att följa föreskrifter är det viktigt att förstå de regler och standarder som gäller för arbete på hög höjd. Deltagarna kommer att lära sig om OSHA, ANSI och andra relevanta regler och standarder.
 6. Praktisk träning: En viktig del av fallskyddsutbildningen är praktisk träning. Deltagarna kommer att få möjlighet att öva på att välja och använda fallskyddsutrustning och att genomföra nödprocedurer.
 7. Certifiering: Efter avslutad utbildning får deltagarna en fallskyddsutbildningscertifiering, som visar att de har fullgjort utbildningen och är utbildade för att arbeta på hög höjd med rätt fallskyddsutrustning.

Sammanfattningsvis är en fallskyddsutbildning en viktig del av att säkerställa säkerheten vid arbete på hög höjd. Utbildningen lär ut viktiga färdigheter, såsom riskbedömning, användning av fallskyddsutrustning, nödprocedurer och förståelse av regler och standarder. Genom praktisk träning och certifiering blir deltagarna

Relaterade utbildningar