Instruerad person inom elsäkerhet (online)

Instruerad person inom elsäkerhet (online)

2485 kr

Pris per person

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Beskrivning

Kursen vänder sig till dem som är icke el-fackkunniga och ska arbeta där det finns en elektrisk fara. Det kan t.ex. vara sanerare, signaltekniker, byggare, beredare, grävmaskinister som befinner sig invid en elektrisk anläggning eller andra som behöver arbeta inom driftrum i distributionsanläggningar eller industri. Instruerad person inom elsäkerhet riktar sig även till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och bli medveten om de el-risker som kan förekomma. Exempel på icke elektriskt arbete är byggnadsarbete, målningsarbete, gräsklippning, rengöring, markarbete etc.

Efter Instruerad person enligt elsäkerhet

Alla deltagare ska ha tydligare förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete så att de ska kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå
och förbygga el-olycksfall. Kursintyg ges digitalt för utbildningen  kan skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.

Relaterade utbildningar

Titel

Till toppen