BAS P / BAS U (online)

BAS P / BAS U (online)

2995 kr

Pris per person

Beskrivning

Bas P Bas U utbildningen online riktar sig i första hand till dig som vill verka i rollen som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P & BAS-U).

Den som beställer en entreprenad ska påbörja en arbetsmiljöplan som överlämnas till den som ska utföra entreprenaden. Den som ska utföra entreprenaden övertar den påbörjade arbetsmiljöplanen och slutligen kompletterar den med de risker som utföraren (entreprenören) känner till. Byggarbetsmiljösamordnarnas uppgifter är att samordna arbetsmiljöarbetet så att risker för ohälsa och olycksfall förebyggs. BAS-P skall upprätta arbetsmiljöplan och BAS-U skall hålla planen uppdaterad.

Delar av kursens innehåll: 

  • Grundläggande arbetsmiljökunskap Del 1 & 2
  • SAM systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Ansvar
  • Straffsanktioner och sanktionsavgifter
  • BAS P
  • BAS U
  • Arbetsmiljöplan
  • Byggnads- och anläggningsarbete (AFS)
  • Elsäkerhet
  • Asbest

Relaterade utbildningar

Titel

Till toppen