Asbest allmän grundutbildning (online)

Asbest allmän grundutbildning (online)

1495 kr

Pris per person

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Beskrivning

Kursen ger en allmän grundkompetens för de som skall leda eller utföra arbete med asbest och asbesthaltigt material.

  • Webbutbildning där innehållet består av tal, text och video.
  • Denna webbaserade kurs kan deltagare gå i egen takt när som helst på dygnet.
  • Tillgång till studiematerial finns tillgängligt under kursens gång och i hela 365 dagar på dina sidor.
  • Obegränsat antal provförsök
  • Certifikat giltigt i 5 år efter avklarad kurs

Relaterade utbildningar