Slutna utrymmen (online)

Slutna utrymmen (online)

1995 kr

Pris per person

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Beskrivning

Utbildningen vänder sig till chefer och arbetare vars arbete kan ske i slutna utrymmen, t.ex. svetsare, mekaniker och reparatörer.

Syftet med utbildningen är att:
Alla deltagare ska få bättre insikt om regler och lagar när det kommer till att arbeta med säkerhet i slutet utrymme, samt få bättre säkerhetsmedvetande. Kursen fungerar även som en repetitionsutbildning.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Begreppet slutna utrymmen och dess olika miljöer
  • Lagar och regler
  • Utrustning och skyltning
  • Risker, riskanalys och räddningsinsats

Relaterade utbildningar