Barn-HLR och olycksfall med hjärtstartare

Barn-HLR och olycksfall med hjärtstartare

11995 kr

Teoretisk och praktisk kunskap

Tid: 3 timmar

Max 12 deltagare

Beskrivning

Inledning

– Skillnader på barn och vuxna

  • Förebyggande arbete

– SOS Alarm

– Statistik, vanliga orsaker till olycksfall hos barn

Olycksfall

– L-ABC

– Sårskador och blödningar

– Brännskador

– Kramper och epilepsi

– Förgiftning

– Allergiska reaktioner

Barn-HLR

– Kompressioner och inblåsningar

– Medvetande & andningskontroll

– Luftvägsstopp

– Stabilt sidoläge

– Hjärtstartare

Relaterade utbildningar