ADR grundkurs 1.3, engelska (online)

ADR grundkurs 1.3, engelska (online)

1295 kr

Pris per person

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Beskrivning

Kursen är framtagen för att fylla de krav på ADR 1.3 enligt MSB. Den ger dig en insikt och kunskap om hantering av farligt gods samt de risker och faror som är förknippade med det hanterade godset.

Giltighetstid 5 år.

Relaterade utbildningar