Föreståndare brandfarlig vara (distans)

Föreståndare brandfarlig vara (distans)

3895 kr

Pris per person

Tidsåtgång: 1 dag

Beskrivning

Om din verksamhet kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara är du ansvarig för att utse och utbilda en eller flera föreståndare.
Felaktig hantering av brandfarlig vara kan utgöra en mycket stor risk för explosion eller brand. För att minska risken med brandfarlig vara krävs kunskap om hanteringen. Med den här kursen kan du vara föreståndare för brandfarliga varor i mindre omfattning och få kunskap om de risker som hantering av brandfarliga varor innebär

Relaterade utbildningar