Mobila arbetsplattformar

Mobila arbetsplattformar

2195 kr

Från 1495 kr per person
Utbildningen kan hållas i era företagslokaler, i våra lokaler eller på distans.

Beskrivning

Kursens innehåll:
• Lagar och föreskrifter
• Risker och säkerhetsbestämmelser
• Olika liftars uppbyggnad
• För & nackdelar med olika liftar
• Fortlöpande och daglig tillsyn
• Personlig skyddsutrustning
• Teoriprov
• Praktiska övningsmoment

Arbetsgivaren är ansvarig för att alla som använder en lift i sitt arbete har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Den här utbildningen ger fullständig behörighet för liftoperatörer som arbetar med de vanligaste lifttyperna: A1, A3, B1 och B3. Kursen följer internationella standarder som översatts till den svenska SS-ISO 18878:2004 och regleras av AFS 2006:06, 29§, samt Liftläroplanen (LLP1) utvecklad av Arbetsmiljöverket, branschorganisationer och utbildningsföretag.

För vem är utbildningen avsedd?

Utbildningen riktar sig till personer som har ansvar för, hanterar eller kör mobila arbetsplattformar.

Relaterade utbildningar