Mobila arbetsplattformar

Mobila arbetsplattformar

2195 kr

Från 1495 kr per person
Utbildningen kan hållas i era företagslokaler, i våra lokaler eller på distans.

Beskrivning

Kursens innehåll:
• Lagar och föreskrifter
• Risker och säkerhetsbestämmelser
• Olika liftars uppbyggnad
• För & nackdelar med olika liftar
• Fortlöpande och daglig tillsyn
• Personlig skyddsutrustning
• Teoriprov
• Praktiska övningsmoment

Arbetsgivaren är ansvarig för att alla som använder en lift i sitt arbete har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Den här utbildningen ger fullständig behörighet för liftoperatörer som arbetar med de vanligaste lifttyperna: A1, A3, B1 och B3. Kursen följer internationella standarder som översatts till den svenska SS-ISO 18878:2004 och regleras av AFS 2006:06, 29§, samt Liftläroplanen (LLP1) utvecklad av Arbetsmiljöverket, branschorganisationer och utbildningsföretag.

För vem är utbildningen avsedd?

Utbildningen riktar sig till personer som har ansvar för, hanterar eller kör mobila arbetsplattformar.

Relaterade utbildningar

Titel

Till toppen