Arbete på väg 1.2 fordonsförare (online)

Arbete på väg 1.2 fordonsförare (online)

1295 kr

Pris per person

Tidsåtgång: ca 2-3 timmar

Beskrivning

Målgrupp

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens ha APV 1.2

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

  • kör ett väghållningsfordon på en vägarbetsplats, såsom en personbil, lätt lastbil, lastbil, traktor, hjullastare, grävmaskin, vägvält, asfaltsläggare
  • Plogar, saltar och sandar.
  • Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.
  • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.
  • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.
  • Trafikdirigering, motorredskap och traktorer som används i ex schakter eller beläggningsarbeten
  • Bärgning av fordon

Relaterade utbildningar