Härdplast (online)

Härdplast (online)

1495 kr

Pris per person

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Beskrivning

Utbildningen består av en modern onlinebok med enkelt språk och många bilder, som kan genomföras självständigt eller i grupp, hemma eller på jobbet. Flera smarta funktioner som frågequiz och uppläsningsfunktion gör utbildningen både lättläst och intressant.

Utbildningens innehåll:
• Kemiska risker i arbetslivet
• Kemiska produkter som innebär hälsorisker
• Kritiska moment i hanteringen
• Bearbetning och termisk nedbrytning
• Skyddsåtgärder och nödvändig ventilation
• Personlig skyddsutrustning och krav på medicinsk undersökning
• Rengöring och avfall

Information om:
• Epoxiprodukter (EP)
• Polyuretanprodukter (PUR)
• Akrylatprodukter
• Isocyanater
• Formaldehyd

Relaterade utbildningar